سفارش سرویس جدید

برای مشاهده سرویس ها و محصولات ما فرم سفارش را مشاهده نمایید.همچنین مشتریان فعلی میتوانند افزونه ها و سرویس های ویژه را از اینجا سفارش دهند.

حسابتان را مدیریت کنید

آیا درحال حاضر نزد ما ثبت نام کرده اید؟ اگر اینطور است برای ورود به بخش کاربران بر روی دکمه زیر کلیک کنید تا بتوانید حساب و سرویس های خود را مدیریت کنید.

آخرین اخبار

7Digital Solutions is on WhatsApp Now 1 Nov 2020

The 7DS team, in its endeavours to further ease the access to customer service, and ease of doing business, have added a customer service feature. If you have questions, just Scan the below code, on your smart phone to access a customer service representative on WhatsApp. 

WhatsApp QR Code

See you on WhatsApp !


.MONSTER a New Crazy Extension - Almost Launched 19 Mar 2019

.MONSTER is the new Extension launched - Please get in touch with you account manager for more information. 


GDPR Note in Simple Language is Published now - 2 Min Read 30 May 2018

Dear Friend,General Data Protection Regulation or GDPR is the Next Lion of the Whois Data Protechtion policy largely effecting the Privacy guidelines used by different service providers. Please visit the Knowledgebase Section and Look for the GDPR Note in Simple Language. It is a 2 Minute read which will prepare you for a conversation over coffee. ... بیشتر »

آخرین تویت های ما